Virksomhedens kritiske aktiver

Det handler om at beskytte dine kritiske aktiver bedst muligt, og der findes mange muligheder for at forbygge og sikre driften af din IT og infrastruktur, så du minimerer truslerne og sikrer en stabil drift.
Dine kritiske aktiver er dine allerhelligste data og forretningshemmeligheder, og som ingen uvedkommende må få adgang til. Vi har valgt at sætte fokus på:

Vi har valgt at sætte fokus på:

E
Fastlæggelse af kritiske aktiver
E
Redundante løsninger
E
Dokumentation

Fastlæggelse af kritiske aktiver

Du bør fastlægge, hvilke aktiver, der er af kritisk karakter for din virksomhed. Det handler om at undersøge og definere, hvilke aktiver, der har en stor risikofaktor og som har store konsekvenser, hvis de fejler.

Mange virksomheder vil have svært ved at opretholde deres ydeevne, hvis:

E
Strømmen forsvinder (medmindre man har nødgeneratorer eller batterier) og netværk, servere mv. lukker ned og internet adgang mistes.
E
Man bliver udsat for ransomware, hvor It-kriminelle krypterer eller låser virksomhedens data.
E
Nøglepersoner som fx bliver syge og dermed ikke kan medvirke til at opretholde drift af kritiske systemer
E
Man har ikke en backup løsning, og kan derfor ikke genskabe data og systemfiler efter et ransomware angreb eller hvis server / PC fejler (hardware eller software nedbrud).
Når de kritiske aktiver er beskrevet og dokumenteret, så handler det om at finde metoder til at beskytte dem på. Udforsk de forskellige lag i figuren på forsiden, hvor der er med mange forskellige bud på, hvordan du selv kan øge sikkerheden, og hvor vi kan hjælpe dig.

Redundante løsninger 

En god måde at sikre virksomheden mod driftsstop er at bygge redundante løsninger, der sikrer din IT-infrastruktur mod utilsigtede nedbrud, der kan skade din virksomhed. Dette gælder hele vejen rundt, dvs. det interne netværk (LAN), det eksterne netværk (WAN, MPLS og Internet) og servere/storage infrastruktur. Redundansens forhøjede omkostninger skal selvfølgelig tages med i beregningerne ifht. den omkostning, det er at være nede i et givent tidsrum, så man ikke får købt guldet for dyrt.
Vidensdeling 
Det er altid lettere at huske, hvad der er blevet lavet og indkøbt, hvis man er blevet informeret og sat ind i det.

Hos TripleIT er vidensdeling en af vores mærkesager og en meget vigtig del af vores kultur. I TripleIT holder vi ikke på vores viden, for når vi deler viden, bliver vi også selv klogere. Vidensdeling er mere end bare udveksling af dokumenter. Alt, der kan hjælpe en virksomhed (kolleger og kunder) til at højne sikkerheden i forhold til de kritiske aktiver, vil blive mere effektive eller få højere kvalitet ind i arbejdsdagen og arbejdsgangen, er viden som er værd at dele.

Når man skal i gang med en effektiv vidensdeling internt i en virksomhed eller med ens kunder eller leverandører, er det vigtigt at forholde sig til ”hvad”, ”hvorfor” og ”hvordan”. Vi hjælper meget gerne med at finde løsninger, så I opnår en platform til effektiv vidensdeling.

Dokumentation
For at beskytte dine kritiske aktiver er det også nødvendig at få dokumenteret virksomhedens infrastruktur. Hvad nytter det, hvis en medarbejder stopper eller melder sig syg, netop som et nedbrud sker, eller et andet kritisk behov for viden om infrastrukturen opstår?

Selvom medarbejderen er til stede, kan det være måneder siden vedkommende har arbejdet med netop denne udfordring. Dokumentation er altid vigtig, og vil på kritiske tidspunkter, men også ved almindelig vedligeholdelse, kunne spare værdifuld tid.  

Lagene indenfor IT sikkerhed

På oversigten herunder, vi kalder det lagene indenfor IT sikkerhed, kan du læse mere om de mange lag en hacker skal igennem for at komme ind til dine allerhelligste data og forretningshemmeligheder, og som ingen uvedkommende må få adgang til. De forskellige lag kan hjælpe dig til at få fokus på din virksomheds IT-sikkerhed og gradvist få opbygget et solidt værn mod hackere og IT-kriminelle.

TripleIT kan hjælpe dig med at finde de rigtige indsatspunkter og next-steps ved at gennemføre en IT-sikkerhedsanalyse, der skal afsløre hvor er det mest relevant at sætte ind først og hvor man får mest sikkerhed for pengene.

Hybrid Cloud
Private Cloud
Public Cloud
Adgangssikkerhed
Netværkssikkerhed
Endpoint Sikkerhed
Data sikkerhed
IT sikkerhedsanalyse
Virksomhedens aktiver
Drift og overvågning
IT-sikkerhedsprocedure og politikker

IT-sikkerhedsprocedure og politikker kan forebygge nedbrud og trusler.

Læs mere her

Virksomhedens kritiske aktiver

Kritiske aktiver defineres som aktiver, der opretholder din virksomheds ydeevne.

Læs mere her

Drift, overvågning og repsons
Drift, overvågning og respons kan styrke modstandskraften mod eksterne trusler.

Læs mere her

Datasikkerhed

Datasikkerhed handler om metoder og forholdsregler til beskyttelse af data

Læs mere her

Applikationssikkerhed

Applikationssikkerhed handler om at styrke sikkerheden i softwareprogrammer.

Læs mere her

Endpoint sikkerhed
Endpoint sikkerhed handler om sikkerheden på Bruger PC’er, mobil og tablets.

Læs mere her

Netværkssikkerhed

Netværks sikkerhed er vigtig for at styrke forsvaret i virksomhedens IT-infrastruktur.

Læs mere her

Adgangssikkerhed

Adgangssikkerhed handler om at beskytte virksomheden fysisk og digital mod uvedkommendes adgang.

Læs mere her

Private cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Public cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Hybrid cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her