Læs om vores tilfredse kunder

Forca

Forca har specialiseret sig i stordrift og udvikling inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økonomi- og regnskabsservice. TripleIT og Forca er partnere.

“TripleIT er vores ‘Trusted Advisor’! De er altid til rådighed og vil os det bedste!”

TripleIT er en meget dedikeret partner, der kender vores tekniske setup, og det er guld værd! TripleIT er inde i det allerdybeste af vores forretning.
TripleIT har også leveret en super, kompetent rådgivning på teknik, hardware og software, som efter flere års samarbejde har vist sit værd. TripleIT er altid til rådighed og vil os det bedste!
TripleIT er vores ’Trusted Advisor’ og administrerer alt omkring vores Netværk (WAN, LAN, Wi-Fi og Security), såvel fysik som logisk, i vores 2 Datacentre og vores 4 lokationer. Dette gør de 24/7. Vi har i TripleIT en særdeles nær partner, som vi ønsker se vokse og gerne vokse sammen med, grundet ovenstående. Kan TripleIT vokse, vil det også være en strategisk fordel for os.

Kewin Hedegaard

OP Manager, Forca A/S

Colt Technology Services

Colt er en af Europas førende leverandører af virksomhedskommunikation med speciale inden for data, telefoni og managed services til store, mellemstore og små virksomheder samt engroskunder. Colt driver sit eget 25.000 km netværk i 13 lande.

“TripleIT kan løse avancerede opgaver!”

Colt skulle have implementeret ordrer, og det kunne man ikke med den eksisterende bemanding. Og da vi ikke kunne allokere flere medarbejdere fra den “interne” kasse, måtte vi hyre konsulenter ind fra den “eksterne” kasse, og derfor valgte man at besætte disse positioner eksternt.
TripleIT har stort kendskab til Colt igennem et mangeårigt samarbejde og havde kontakter til tidligere medarbejdere, som de kunne bringe ind i Colt. Dermed fik vi i Colt ikke bare dygtige konsulenter, vi undgik også at bruge for meget dyrebar tid, og interne ressourcer på oplæring af dem.
Vi er meget tilfredse med samarbejdet på alle niveauer og ser det gerne fortsætte mange år frem.

René Jørgensen

Service Delivery Manager, Colt Technology Services

Colt case

Metro Service

Metro case

Metro Service er metroselskabets driftsoperatør, der står for den daglige drift af den københavnske metro.

“Alting kan laves og det fungerer bare!”

Metro Service

PLH

PLH arbejder med et bredt spekter af opgaver fra arkitektur, byplan og workplace design til bygherrerådgivning og industrielt design.

“Man bliver ikke ladt i stikken hvis der er noget galt. Det giver en stor tryghed!”

Vi havde, og har stadigvæk, ikke de nødvendige netværkskompetencer, der kan sikre os en høj driftssikkerhed. Det er en udfordring ved implementering af nye netværkstiltag, som ellers ville blive udskudt. Samarbejdet med TripleIT bevirker, at vi kommer hurtigere i mål med tingene.
TripleITs indsats og samarbejde omkring driften og IT-sikkerheden i forretningen har givet os en god og stabil drift samt sikret os en god netværksforbindelse med vores fremskudte projektkontor.
Vores største udbytte er den øgede IT-sikkerhed, som vi er yderst tilfredse med, og vi vil helt klart bruge TripleIT ‘s ressourcer i fremtiden. Vi har lige fået endnu en god oplevelse og rigtig god service.

Magnus Vesterager

IT-medarbejder, PLH Arkitekter

PLH case

VINIA Media

VINIA Media skaber visuel content i form af video, billeder & livestreaming.

”De er fremragende hotline, når der opstår uventede udfordringer.”

Hos VINIA Media bruger vi TripleIT til at hoste vores website og e-mailadresser – de har dog ikke blot været en leverandør af webløsninger, men langt mere en sparringspartner om alt, hvad der ligger inden for deres felt. Dette gælder f.eks. webtilpasninger, e-mail-opsætning og flytning af domæner og så er de en fremragende hotline, når der opstår uventede udfordringer. Ligeledes har de altid været meget hurtige til at hjælpe os, når vi eksempelvis har haft brug for at udvide vores team og derfor har haft brug for diverse tilpasninger til vores løsning.
Vi har været igennem en længere udvælgelsesproces, for at finde den helt rigtige leverandør, og vi har været rigtig glade for valget siden start!

VINIA Media