IT-outsourcing – Vi har tiden og ressourcerne

Hvorfor skal vi være jeres IT-afdeling?

TripleIT har dygtige og kompetente konsulenter, der arbejder som interne ressourcer i faste teams. Vores dybe kendskab til kundens arbejdsgange bevirker, at vi løser komplicerede og avancerede opgaver, der for kunden ville tage den dobbelte tid.

IT konsulent

Vores konsulenter hjælper jer med råd og vejledning til jeres netværk og IT-systemer.

Driftsaftale

Vi sørger for en sikker og effektiv drift af jeres netværk med en skræddersyet driftsaftale.

Bliv frigjort til
vigtigere opgaver

TripleIT kan hjælpe med at finde den rette form/løsning, der vil gavne netop din organisation. Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du ikke har tid og ressourcer til selv at sætte dig ind i IT-verdenen.

Installationsteknikere & remote hands

Vores installationsteknikere og remote hands kan desuden tilbydes som en intern ressource eller ad hoc. Vi kører i hele landet, hvor vores installationsteam kan træde til med stor erfaring og hjælpe din virksomhed over en længere eller kortere periode. Vi tilbyder hjælp til installation og implementering af infrastruktur og netværkskomponenter samt kabelføring, klargøring af tekniske rum og opsætning/klargøring af racks.

Ad hoc kan leveres som enten en ”best effort”-ydelse eller med en aftalt fast timepulje med garanteret svartid.

Ad hoc-aftale

Ad hoc kan være hjælp til et her og nu-opstået problem. Vi hjælper også gerne i et længere forløb, hvor hjælpen fungerer på lige fod med egne medarbejdere.

En Ad hoc-aftale hos TripleIT betyder, at du kontakter os, når din virksomhed har behov for hjælp. Ad hoc-hjælp kan være hjælp til en af dagligdagens opgaver, til almindelig brugersupport eller hjælp, når pludseligt opståede IT-problemer kræver hurtige løsninger. Vi træder til fra gang til gang og sørger for, at I får den rette assistance.

Opgaver vi løser i Danmark og Europa

Planlægning, projektledelse og dokumentation

Ved nybygning og ændring i kundens netværk udfører TripleIT planlægnings-, projekterings- og implementeringsopgaver. Vores it konsulenter medvirker også løbende med vedligeholdelse af dokumentation og vidensdeling i samarbejde med andre afdelinger. TripleIT løser den type opgaver med høj kvalitet og forståelse for kundens forretning, så der sikres en optimal løsning hurtigt og effektivt.

Projektdeltagelse
I samarbejde med bygherre, arkitekter og rådgivende ingeniører bidrager TripleIT med ekspertise i den kreative proces og med sparring i forbindelse med større IT-relaterede ny- og ombygningsprojekter og udbudsforretninger, bl.a. totalindretning af større serverrum. Dermed bliver projekterne fremtidssikrede og dokumenteret til en ubesværet vidensoverdragelse/handover til kunden.
Ordrehåndtering
TripleIT råder over erfarne konsulenter, der koordinerer og holder slutkunder orienteret om ordrer/installationsforløb. Vi sikrer gode kundeoplevelser ved at tage ejerskab, indtil tingene lykkes, og kunden er tilfreds. Vi træner/oplærer også nye ordremanagere ved undervisningsforløb og gennem sidemandsoplæring.
IP-core netværk
Når et større antal IP-adresser skal routes i din virksomheds netværk, så har TripleIT ekspertisen, der bedst og hurtigst kan løse denne opgave.