IT-support og driftsløsninger siden 2005

TripleIT ApS blev etableret i 2005, og kun ganske få medarbejdere har forladt virksomheden siden. Til gengæld er mange flere kommet til – se billeder af os alle sammen nedenfor.

Tilfredse medarbejdere og tilfredse kunder
Vores kunder værdsætter vores medarbejdere for deres dygtighed, og fordi de yder en god service. Det kan vores medarbejdere gøre (igen og igen), fordi de har nogle gode arbejdsvilkår.

Og når vores medarbejdere føler sig værdsatte – af kunder, kolleger og ledelse – er de glade for at gå på arbejde og har overskud til at yde en ekstra god service.

Sådan hænger tingene sammen for os. Vi gør meget ud af, at vores medarbejdere har det godt, og ved den seneste APV lå vores sociale kapital da også helt i top.

Vi kender vores kunder, og de kender os
De langvarige relationer gælder også vores kunder – de føler, vi er en del af deres organisation. Det er vi på en måde også, for det er som regel den samme medarbejder, du som kunde har kontakt med – en medarbejder, der:

  • forstår din virksomheds setup
  • responderer hurtigt
  • kan gå i gang med det samme (fordi han kender dit system)
  • er dedikeret (fordi han er glad for sit arbejde)
  • løser opgaven hurtigt (fordi han er specialist OG kender din forretning)
  • er villig til at gå langt for at komme helt i mål (fordi han ved, du har tillid til ham)
  • gerne lærer fra sig.

Som en af vores kunder udtrykker det: ”De er altid til rådighed og vil os det bedste!” (se denne og andre kundeudtalelser her).

IT-konsulenter du kan stole på 

Virksomheder har store forventninger til IT-konsulenter. De skal have teknologisk viden, overblik, forretningsforståelse og så skal de levere sikre løsninger – også under pres. De skal kunne kommunikere ofte svære teknogier til et sprog også ikke teknikkyndige kan forstå dvs. bygge bro mellem teknikken og ikke tekniske brugere. Det er krav, som vi stiller til alle vores konsulenter. 

Vi udfordrer status quo
TripleIT løser opgaver med høj kompleksitet. Teknologisk befinder vi os i et grænsefelt, hvor udviklingen går så stærkt, at vi i fejlfindingsprocesser mv. hver gang må tænke bredt og ud af boksen.

Vi trækker på vores erfaring, men udfordrer til stadighed status quo. Dét er nødvendigt, hvis vi vil gøre en forskel inden for IT, netværk og sikkerhed – og det vil vi.

Det stiller krav til vores højtpræsterende medarbejdere, og blandt andet derfor gør vi et stort nummer ud af vidensdeling – både vores medarbejdere imellem og i forhold til vores kunder.

Du risikerer at lære noget
Vi holder ikke på vores viden, men bliver klogere af at dele ud af den. Vi ønsker, at du som kunde lærer noget af at være sammen med os og bliver klogere på din egen forretning. Internt stiller vi også altid op for hinanden til faglig sparring.

Vi er 2 om at eje og lede virksomheden. Den ene kan som teknisk direktør kvalitetssikre, verificere, have overblik og være teknisk sparringspartner. Den anden har som administrerende direktør fokus på fx medarbejdernes trivsel, god kommunikation og samarbejde internt og eksternt. I et tæt teamwork sikrer vi, at alle ender mødes, og at alle dele af virksomheden får den opmærksomhed, de skal have.

Vores værdier

TripleIT’s værdier

Nærhed

Du kender os, og vi kender dig, din forretning og dit system. Internt i TripleIT kender og trækker vi bredt på hinandens kompetencer. Derfor er hjælpen altid lige i nærheden.

Teamwork

Vi er en del af dit team, hvor vi bidrager med specialist-kompetencer. Vi søger altid samarbejde både ude og hjemme, for vi ved, det er vejen til de bedste løsninger.

Vidensdeling

I TripleIT deler vi viden med hinanden og med dig som kunde. Vi lærer noget, hver gang vi giver eller får ny viden, og understøtter derigennem vores og dine vækstmuligheder.

Teamet

ET UDVALG AF OS

Ledelse

HEIDI HINZ
HEIDI HINZPARTNER/CEO

Administrerende Direktør
HR, salg og ledelse

STEFAN ANDERSEN
STEFAN ANDERSENPARTNER/CTO

Teknisk Direktør
Netværk, datacenter og IT-sikkerhed

Nøglemedarbejdere

TOBIAS MUNK LILLHOLM
TOBIAS MUNK LILLHOLMIT-KONSULENT

Netværksplanlægning samt opsætning, installation og test af slutbrugerudstyr i netværk og datacenterinfrastruktur

RENE HANSEN
RENE HANSENIT-KONSULENT

Opsætning, installation og test af slutbrugerudstyr i netværk og datacenterinfrastruktur

HENRIK HAUE PEDERSEN
HENRIK HAUE PEDERSEN IT-MEDARBEJDER

IT-infrastruktur, opsætning og brugersupport

PATRICK HILLSTRØM
PATRICK HILLSTRØMIT-KONSULENT & SALG

Rådgiver inden for IT-setup og IT-udfordringer

SUNE ARGE METHMANN
SUNE ARGE METHMANNIT-KONSULENT

IT-infrastruktur, fiberinstallation, samt opsætning og test af slutbrugerudstyr i netværk

HENRIK THORSEN
HENRIK THORSENIT-KONSULENT

Opsætning og installation af netværk og datacenterinfrastruktur

Mission:

“Vi vil være den mest betroede IT-sparringspartner – Trusted Advisor –med stor forretningsindsigt og skabe en unik brugeroplevelse for alle vores kunder”