Adgangssikkerhed

Der findes mange måder at beskytte adgangen til virksomheden. Der er den fysiske adgang til bygningen, hvor vagter, kortadgang, alarmsystemer m.m. kan styrke sikkerheden. Der er også de digitale adgange, hvor forskellige løsninger som FW (firewall), krypterede VPN-forbindelser og passwordpolitikker kan hindre/besværliggøre at uvedkommende får adgang til systemerne.

Vi har udvalgt følgende fokusområder:

E
Sikkerhedsvagt og receptionist
E
Adgangskort
E
Kameraovervågning
E
Medarbejder awareness – tailgating
E
Kameraovervågning
E
Sikring i bygningen
E
Professionel FW og VPN
E
Portaler og Services

Fysisk adgang

Når det handler om fysisk adgang til virksomhedens bygning udefra, kan man styrke sikkerheden ved at begrænse adgangen med:

24/7 sikkerhedsvagt eller vagt i ”åbningstiden”
En fysisk vagt eller receptionist kan være med til at sikre virksomhedens infrastruktur ved at kontrollere ID, forhindre tailgating og evt. uddele gæstekort til besøgende, der ikke er ansat i virksomheden. Det kan have stor betydning at have et overblik over, hvem der befinder sig i virksomhedens bygninger og ligeledes sikre, at dem, der befinder sig i virksomheden, har et reelt ærinde. Evt. kan de sikre at gæster bliver afhentet og eskorteret til deres møder i virksomheden.

Adgangskort (personlige) kombineret med professionelt låsesystem
Adgangskort til et låsesystem kan sikre adgang til virksomhedens bygninger på alle tider af døgnet. Det er særlig vigtigt, at virksomhedens ansatte er opsat på at forhindre tailgating. Både for at sikre registrering af hvem og hvornår folk befinder sig i virksomheden, og for at sikre at kun folk med et gyldigt ærinde kan komme ind. Her er det dårlig kutyme at være venlig og holde døren åben for den næste person, der gerne vil med ind..

Kameraovervågning
Kameraovervågning kan være med til at sikre og efterfølgende afsløre, hvor en person har befundet sig. Med nyere kameraer kan man evt. bruge ansigtsgenkendelse. Man kan indstille kameraet til ikke at optage på offentlige steder, så som uden for firmaets grund.

Medarbejder awareness – tailgating
Tailgating – at presse på og lukke sig selv ind med andres adgang, eller ved at forhindre, at døren ikke når at smække i, efter en ansat har låst sig ind.

Det er altid god kutyme at instruere medarbejderne i ikke at holde døren åben og lukke andre ind i virksomheden. Tailgating er en let måde at omgå den ydre sikkerhed.

Vi hjælper gerne jeres virksomhed med Awareness træning af jeres medarbejdere.

Sikring i bygningen
Inde i bygningen kan sikkerheden øges ved at begrænse fysisk adgang til IT-infrastrukturen ved opsætning af alarmsystemer og sensorer, der overvåger rummene til infrastrukturen og giver alarmer ved indtrængning. Sørge for at placere servere i aflåste rum, der ikke er tilgængelig for andre end IT-personalet.

Evt. IT-politikker om, at ansatte skal låse deres PC, når de går fra den og at PC’en automatisk låser efter få minutters inaktivitet.

TripleIT vil gerne hjælpe med udarbejdelse af IT-politikker, Stefan Andersen, vores CTO, har skrevet en artikel om emnet

Digital adgang

Professionel FW og VPN

Men firewall er en speciel netværks router der skal sikre, at der kun tillades forud godkendte data overførsler imellem netværk, fx internet og det interne netværk.

Med en professionel firewall er man, udover en bedre performance og funktionalitet, sikret opmærksomhed omkring produktet og derved hurtigere adgang til opdateringer, der får lukket nyopdagede sikkerhedshuller. Større og mere professionelle firewalls, betyder som regel også en øget kompleksitet, og det stiller krav om højere netværkskompetencer.

Der er andre muligheder end at ansætte en netværksspecialist til at varetage de løbende ændringer og opdateringer.

TripleIT har en driftsløsning på dette.

VPN
VPN (Virtuel Privat Network) – enten i form af klient VPN (fx hjemme-/mobilarbejdsplads) eller som site-2-site VPN, sikrer en krypteret forbindelse mellem 2 eller flere fysiske lokationer via internettet.

Kryptering på VPN-forbindelsen sikrer dig mod uautoriseret adgang og aflytning, ved hjælp af komplicerede krypteringsalgoritmer, der lever op til nutidens standarder.

Se vores case eksempel på dette her.

Portaler og Services

Password politikker, multi faktor godkendelse og NemID adgang kan være med til at styrke sikkerheden på services og webportaler, der tilbyder adgang fra internettet.

IT-politikker om ikke at genbruge password samt huske at logge sig ud og/eller sætte en automatisk timeout funktion, er yderligere tiltag som er relevant at få håndhævet.

Stefan Andersen, vores CTO, har skrevet en artikel om emnet her.

Se mere omkring Wifi og Netværkssikkerhed.

Lagene indenfor IT sikkerhed

På oversigten herunder, vi kalder det lagene indenfor IT sikkerhed, kan du læse mere om de mange lag en hacker skal igennem for at komme ind til dine allerhelligste data og forretningshemmeligheder, og som ingen uvedkommende må få adgang til. De forskellige lag kan hjælpe dig til at få fokus på din virksomheds IT-sikkerhed og gradvist få opbygget et solidt værn mod hackere og IT-kriminelle.

TripleIT kan hjælpe dig med at finde de rigtige indsatspunkter og next-steps ved at gennemføre en IT-sikkerhedsanalyse, der skal afsløre hvor er det mest relevant at sætte ind først og hvor man får mest sikkerhed for pengene.

Hybrid Cloud
Private Cloud
Public Cloud
Adgangssikkerhed
Netværkssikkerhed
Endpoint Sikkerhed
Data sikkerhed
IT sikkerhedsanalyse
Virksomhedens aktiver
Drift og overvågning
IT-sikkerhedsprocedure og politikker

IT-sikkerhedsprocedure og politikker kan forebygge nedbrud og trusler.

Læs mere her

Virksomhedens kritiske aktiver

Kritiske aktiver defineres som aktiver, der opretholder din virksomheds ydeevne.

Læs mere her

Drift, overvågning og repsons
Drift, overvågning og respons kan styrke modstandskraften mod eksterne trusler.

Læs mere her

Datasikkerhed

Datasikkerhed handler om metoder og forholdsregler til beskyttelse af data

Læs mere her

Applikationssikkerhed

Applikationssikkerhed handler om at styrke sikkerheden i softwareprogrammer.

Læs mere her

Endpoint sikkerhed
Endpoint sikkerhed handler om sikkerheden på Bruger PC’er, mobil og tablets.

Læs mere her

Netværkssikkerhed

Netværks sikkerhed er vigtig for at styrke forsvaret i virksomhedens IT-infrastruktur.

Læs mere her

Adgangssikkerhed

Adgangssikkerhed handler om at beskytte virksomheden fysisk og digital mod uvedkommendes adgang.

Læs mere her

Private cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Public cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Hybrid cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her