Datasikkerhed

Implementering af procedurer og forholdsregler i forhold til datasikkerhed skal sikre mod datatab, der kan opstå af mange forskellige årsager. Datasikkerheden kan bl.a. trues af fejl, ulykker og ulovlig indtrængen, og rammer hårdest når der er tale om forretningskritiske data, men også andre typer data, kan have stor økonomiske påvirkning, hvis de mistes eller ødelægges.

Datasikkerhed er et omfattende område, og vi har udvalgt flg. områder:

E
VPN
E
Backup
E
GDPR
E
Datatab ved fejl og ulykker

VPN (Virtual Private Network)

VPN med indbygget kryptering kan bruges bl.a. til at sikre medarbejderes adgang til en virksomheds data, fx når man opholder sig udenfor virksomhedens eget sikrede netværk. Det kan være offentlige steder som caféer, lufthavne, bus- og tog stationer, eller evt. en hjemmearbejdsplads. VPN sikrer adgangen til virksomhedens data med end-to-end kryptering af forbindelsen og sikrer desuden en validering af brugeren, inden forbindelsen oprettes.

Hacking / ulovlig indtrængen

Der er mange måder at beskytte dine systemer og data mod hacking. Vigtigst er dog at have en operationel IT-sikkerhedspolitik, som alle medarbejdere følger. Den bør bl.a. indeholde en god password politik, vejlede medarbejdere i en fornuftigt adfærd omkring internet og IT sikkerhed samt det at spotte usikre mails som fx phishing. Dette skal dog kombineres med andre metoder, der effektivt kan besværlig- eller umuliggøre hackeres adgang til data og IT-infrastruktur, her tænkes bl.a. på multifaktor login, kryptering, engangspassword og bruger/adgangs segmentering mv.

Læs bl.a. TripleITs artikel om hvordan du spotter en phishing mail

Eller læs vores E-bog der fortæller hvad virus og ransomware er, og hvordan du kan forbedre sikkerheden.

Backup

Systematisk backup af data data-, program- og systemfiler kan sikre en virksomheds evne til at overleve efter et totalt nedbrud, det være sig om årsagen er betjenings- og programmelfejl, brand eller andre uforudsete hændelser. Det afgørende er, at backup opbevares fysisk adskilt fra egen IT-infrastruktur – gerne med mere end 10 km afstand. Backup og recovery planer er en naturlig del af det at køre systematisk backup, men det kan også vise sig særdeles værdifuldt i tilfælde af hacking, hvor IT-kriminelle trænger ind og ødelægger eller låser (krypterer) dine data. Husk også, at en backup intet er værd, før du har afprøvet om den faktisk virker, og at du kan genskabe de data, du havde tænkt dig.

Beskyttelse af persondata (GDPR)

Da mange data tjenester i dag er placeret i en cloud, er det vigtigt at vide, hvor data befinder i forhold til persondataforordningen (GDPR). I Danmark må personfølsomme data ikke overføres og opbevares i lande uden for EU. De fleste større ”cloud” tjenester giver mulighed for at tilvælge opbevaring indenfor EU, men det er ofte forbundet med en merpris for ydelsen. Undersøg dette og få også indhentet en databehandler aftale med din leverandør, så du er sikker på, at du har taget aktiv stilling til din aktuelle situation. Ligeledes gælder det, hvis du anvender en online backup løsning til din egen IT-infrastruktur, at backupdata skal befinde sig indenfor EU’s grænser.

TripleIT vejleder og rådgiver virksomheder indenfor de operationelle områder af GDPR og samarbejder med førende juridiske partnere på området.

Datatab ved fejl og ulykker

Der er altid en risiko for, at der kan forekomme betydelig fejl i såvel store computersystemer som i almindelige pc’er. Fejl kan opstå ved en forkert betjening af systemet eller på anden utilsigtet måde, fx strømsvigt, brand, jordskælv m.m. og dette kan forårsage tab af data. I store systemer mindsker man risikoen med bl.a. nødstrømsanlæg og løbende synkronisering af data med et redundant system.

Lagene indenfor IT sikkerhed

På oversigten herunder, vi kalder det lagene indenfor IT sikkerhed, kan du læse mere om de mange lag en hacker skal igennem for at komme ind til dine allerhelligste data og forretningshemmeligheder, og som ingen uvedkommende må få adgang til. De forskellige lag kan hjælpe dig til at få fokus på din virksomheds IT-sikkerhed og gradvist få opbygget et solidt værn mod hackere og IT-kriminelle.

TripleIT kan hjælpe dig med at finde de rigtige indsatspunkter og next-steps ved at gennemføre en IT-sikkerhedsanalyse, der skal afsløre hvor er det mest relevant at sætte ind først og hvor man får mest sikkerhed for pengene.

Hybrid Cloud
Private Cloud
Public Cloud
Adgangssikkerhed
Netværkssikkerhed
Endpoint Sikkerhed
Data sikkerhed
IT sikkerhedsanalyse
Virksomhedens aktiver
Drift og overvågning
IT-sikkerhedsprocedure og politikker

IT-sikkerhedsprocedure og politikker kan forebygge nedbrud og trusler.

Læs mere her

Virksomhedens kritiske aktiver

Kritiske aktiver defineres som aktiver, der opretholder din virksomheds ydeevne.

Læs mere her

Drift, overvågning og repsons
Drift, overvågning og respons kan styrke modstandskraften mod eksterne trusler.

Læs mere her

Datasikkerhed

Datasikkerhed handler om metoder og forholdsregler til beskyttelse af data

Læs mere her

Applikationssikkerhed

Applikationssikkerhed handler om at styrke sikkerheden i softwareprogrammer.

Læs mere her

Endpoint sikkerhed
Endpoint sikkerhed handler om sikkerheden på Bruger PC’er, mobil og tablets.

Læs mere her

Netværkssikkerhed

Netværks sikkerhed er vigtig for at styrke forsvaret i virksomhedens IT-infrastruktur.

Læs mere her

Adgangssikkerhed

Adgangssikkerhed handler om at beskytte virksomheden fysisk og digital mod uvedkommendes adgang.

Læs mere her

Private cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Public cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Hybrid cloud

Sikkerheden på Cloud services handler om at uvedkommende ikke får adgang til infrastrukturen, Service og data.

Læs mere her

Tag vores test herunder

Tag vores test herunder og få tilsendt en rapport, der viser hvor du kan arbejde med at lukke jeres IT sikkerhedshuller.

Generelt

Ved du hvem der er din IT sikkerhedsansvarlige?

Er du blevet undervist i sikker brug af IT og trusler fra mails og links?

Adgangs sikkerhed

Er firewall aktiveret på din arbejds PC?

Netværks sikkerhed

Er der Wi-Fi på kontoret?

Er der password på Wi-Fi’en?

Bruger gæster det samme Wi-Fi netværk som dig selv (medarbejdere)?

Slutbruger sikkerhed / Firma PC

Er der et opdateret antivirus program på din arbejds PC?

Har du administrator rettighed til fx at kunne installere programmer selv?

Hjemmearbejdspladser

Bruger du din private PC som arbejdsredskab?

Bruger du VPN-opkobling fra din hjemmearbejdsplads?

Applikations sikkerhed

Bruger du sociale medier på din arbejds PC?

Data sikkerhed

Har du eller din virksomhed backup af dokumenter, data og mails?

Tester I løbende it-sikkerheden i virksomheden?

Ved du, hvad du skal gøre, hvis din PC bliver inficeret eller angrebet?

Vigtigheden af stærke adgangskoder

Er der krav til kompleksiteten af passwords?

Bruger du multi-faktor / two-factor login på dine arbejdskonti?

Indsend formularen og få tilsendt din rapport på mail indenfor få minutter.

* Når du tager vores test tilmelder du dog samtidig vores nyhedsbrev og giver os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud samt information om vores services. Du kan til enhver tid afmelde dig.

FAQ

Hvad er IT-support?

Som udgangspunkt kan IT-support omfatte mange ting, da det henviser til enhver form for hjælp til teknologirelaterede enheder, produkter og services. I en forretningsmæssig sammenhæng omhandler det primært assistance i forhold til overvågning og vedligeholdelse af softwaresystemer, netværk og IT-infrastrukturer.

 

Hvorfor IT-support?

På mange arbejdspladser er der i dag et øget behov for, at tekniske enheder såsom printere, internet, netværker, softwaresystemer mv. fungerer optimalt og efter hensigten. Tekniske problemer, systemnedgange og hardware vanskeligheder kan hurtigt medføre til markante konsekvenser for driften og økonomien. Teknologien ændrer sig og i takt med at hverdagen bliver mere digitaliseret, er det vigtigt at være opdateret for at undgå tekniske problematikker.

 

Hvad er forskellen på IT-service og IT-support?

Generelt set har IT-service og IT-support fokus på at hjælpe kunder. IT-service henviser til installation, konfiguration og opsætning af IT-infrastruktur, softwaresystemer, IT-udstyr mv. Forskellen er at IT-service indebærer brugen af forretningskristiske teknologier og løsninger med henblik på at forbedre virksomheden. I modsætning til IT-support omhandler det ikke overvågning og vedligeholdelse.

Hvad er forskellen mellem "IT-support" og IT-helpdesk?

I mange sammenhænge bruges IT-helpdesk og IT-support omskifteligt med hinanden. Selvom begge begreber beskæftiger sig med tekniskanlagte problematikker, er der forskel på dem. IT-support omhandler specifik hjælp til brugere/kunder med komplicerede tekniske problemer. Derimod omhandler IT-helpdesk hurtig hjælp til mindre komplicerede problemer såsom blå skærme fejl, overophedning, frosne computerskærme mv.

 

Hvad er IT-drift?

Overordnet omhandler IT-drift selve driften af hele IT-infrastrukturen og -miljøet hos den pågældende virksomhed, forening, organisation mv. Det indebærer administration, ajourføring, backup, opdatering, overvågning og vedligeholdelse af forretning kritiske og relevante netværk, servere, tekniske systemer og enheder. I de fleste tilfælde omhandler det outsourcing af IT-driften til en ekstern IT-samarbejdspartner.

 

Hvorfor outsource IT-drift?

For nogle virksomheder kan deres IT-løsninger være alt for besværlige og komplekse for dem at klare selv. Det er ikke alle, som har de nødvendige tekniske kompetencer og resurser til at drifte deres IT-infrastruktur selv. Det kan derfor være meget strategisk og kosteffektivt at outsource driften til en ekstern IT-partner.

Information

TripleIT ApS | CVR 29527784
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
+45 4445 1585
[email protected]

Support

Hvis du har brug for support til nogle af vores ydelser kan du kontakte os:

Gazelle

Vi er stolte over at kunne kalde os Gazelle i 2016, 2017, 2018 og 2019.
Børsen Gazelle Virksomhed
Cisco CCENT Network
Cisco CCNA
Cisco CCNP
Microsoft Partner Network